Pracownia RTG

Badanie pantomograficzne i tomografii komputerowej 3D

Posiadamy samodzielną pracownię RTG, wyposażoną w cyfrowy aparat pantomograficzny z modułem 3D do wykonywania tomografii. Nasza pracownia powstała, by mogli Państwo na miejscu wykonać wszystkie niezbędne badania diagnostyczne do dalszego leczenia.

Badanie pantomograficzne

Czym jest i do czego służy?

Zdjęcie pantomograficzne jest podstawą diagnostyki stomatologicznej. Na zdjęciu widać powiększony obraz struktur anatomicznych – wszystkich zębów oraz kości szczęki oraz żuchwy. 

Dzięki zdjęciu lekarz może dokładnie ocenić stan przyzębia, a także określić nieprawidłowości w budowie korzeni zębów, miejsca tzw. zębów zatrzymanych (np. ósemki). Zdjęcie pozwala na wczesne wykrycie problemów, zanim pojawią się dolegliwości bólowe.

Badanie jest stosunkowo bezpieczne, choć nie należy go wykonywać bez wskazania medycznego. Dawka promieniowania emitowana podczas badania pantomograficznego jest zbliżona do ilości promieniowania, jaka dociera do nas w czasie ok. 3 dni z otaczającego nas środowiska.

Badanie tomografii komputerowej 3D

Czym jest i do czego służy?

Zdjęcie z tomografii komputerowej to bardzo dokładny trójwymiarowy obraz tkanek pacjenta. 

Badanie tomografii 3D zalecane jest w przypadku, gdy potrzebne jest bardzo precyzyjne odwzorcowanie tkanek pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w leczeniu implantologicznym, chirurgicznym wyrywaniu ósemek lub przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych w pobliżu zatok szczękowych.

Dzięki badaniu lekarz może precyzyjnie zaplanować zabieg, a przez to wpłynąć na czas jego trwania a także bezpieczeństwo pacjenta. Odpowiednie przygotowanie do zabiegu możliwe dzięki zdjęciu tomografii komputerowej przyczynia się także do skrócenia czasu powrotu do zdrowia pacjenta.

Badanie wykonywane jest także w celu diagnostyki i zaplanowania leczenia skomplikowanych przypadków medycznych.

Umów wizytę

Telefon +48 603 134 992

Adres ul. Batorego 30, 28-100, Busko-Zdrój

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Nazwa Jednostki:

Paweł Kulig – Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej IXDENT
ul. Stefana Batorego 30
28 – 100 Busko Zdrój
NIP: 6772252928

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2
1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Zainstalowane na terenie jednostki
aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia:
Ø Uruchomienie pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania jonizującego
Decyzja nr: NHR.9026.1.30.2018 z dn: 18.09.2018
Ø Stosowanie aparatów RTG do celów diagnostyki medycznej, z wykorzystaniem promieniowania
jonizującego
Decyzja nr: NHR.9026.1.30.2018 z dn: 19.09.2018
Ø Na prowadzenie działa|ności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach
medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostcznych
w ww. jednostce ochrony zdrowia
Decyzja nr: NHR.9026.2.5.2023 z dn: 22.06.2023 r.
2. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza
indywidualnego. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczeń.
Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej.
Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 1 mSv.
3. Pomiary osłon stałych. Pracownia rentgenowska została wykonana zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ekspozycja medyczna wykonywana jest
zza ścianki działowej spełniającej wszelkie kryteria osłonności, wszystkie drzwi gabinetu
w tym czasie są zamknięte. Szczegółowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni
zawiera zatwierdzony przez WSSE w Kielcach projekt osłon stałych.
4. Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonanych w pracowni rentgenowskiej, wskazują
na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem
promieniowania jonizującego.
Wnioski:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12
miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Przewiń do góry